Webinar 24 november - Effektprognoser för elnätsägare

This webinar is for Swedish electricity grid owners and will be held in Swedish!

Anmäl dig här

Elnätsägare kan redan idag, och i ännu större utsträckningen i framtiden, nyttja flexibilitet från både producenter och konsumenter för att optimera drift- och utbyggnad av sitt elnät.
Elsystemet i Norden är under förändring - elektrifiering av industri och transporter i kombination med nya regelverk öppnar upp för nya arbetssätt och verktyg.

 

Under detta webinar visar Vitec Energy hur prognostisering och styrning av last och produktion skapar möjligheter och nya affärsmodeller för dagens aktörer på framtidens marknad.

Vitec Energy och Aiolos Forecast Studio har en bakgrund med mer än 30 års energiprognostisering och finns representerade i 32 länder. Vi har med spjutspetskompetens inom AI och statistiska modeller bred erfarenhet för att möta den spännande utvecklingen som redan har påbörjats. 
Varmt välkommen att delta!