Webinar - för elnätsägare

This webinar is for Swedish electricity grid owners and will be held in Swedish

Register now

Elnätsägare kan redan idag, och i ännu större utsträckningen i framtiden, nyttja flexibilitet från både producenter och konsumenter för att optimera drift- och utbyggnad av sitt elnät.
Elsystemet i Norden är under förändring - elektrifiering av industri och transporter i kombination med nya regelverk öppnar upp för nya arbetssätt och verktyg.

Under detta webinar visar Vitec Energy hur vi genom vår långa erfarenhet av prognostisering hjälper dagens elnätsbolag att skapa möjligheter och nya affärsmodeller. 

Du får dessutom möjlighet att möta Lars Skoglund, Ntricity, som kommer att berätta hur han använder Vitecs prognoser.  
Samt vår senast tillkomna elnätsbolagskund, som ger sina ord om valet med oss som prognosleverantör. 

Agenda:

  • Varför behövs en ellastprognos, Vitec
  • Övergripande presentation av Aiolos Forecast Studio, Vitec
  • Hur ett elnätsbolag använder sin prognos, Lars Skoglund Ntricity
  • Om valet av Aiolos som prognossystem, vår senast tillkomna elnätsbolagskund
  • Hur kommer man igång med en prognos, Vitec
  • Avrundning samt projektgrupps diskussioner
  • Frågor

Vitec Energy och Aiolos Forecast Studio har en bakgrund med mer än 25 års energiprognostisering och finns representerade i 32 länder. Vi har med spjutspetskompetens inom AI och statistiska modeller bred erfarenhet för att möta den spännande utvecklingen som redan har påbörjats. 
Varmt välkommen att delta!